Ty Coed Treehouse

Organig. Lleol. Moesol. Cynaliadwy.

Organic. Local. Ethical. Delicious

Location

Our store

Unit 6 yr hen ysgol 

Alexandra road 

Aberystwyth

SY23 1LF

Monday - Saturday 8am - 8pm

Get directions

Veg boxes are back! Just as you knew them

 • Standard vegetable box
  Regular price
  £10.00
  Sale price
  £10.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Bumper vegetable box
  Regular price
  £16.00
  Sale price
  £16.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Fruit box
  Regular price
  £8.00
  Sale price
  £8.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Dispensers

 • Pay less for ingredients that don't cost the earth
 • Plenty of space to shop

 • Get your prams & wheelchairs in with ease!
 • Organic and seasonal produce

 • We are proud to sell many products grown nearby by good people

Dispensers

Pay less for ingredients that don't cost the earth

Plenty of space to shop

Get your prams & wheelchairs in with ease!

Organic and seasonal produce

We are proud to sell many products grown nearby by good people

What do we do?

Food is our priority.  
 
We work with local growers in addition to having our own garden to provide fresh, high quality and organic (where possible) produce.  
 
Our kitchen processes these amazing ingredients into baked goods and fresh salads. 
 
Treehouse has always been a pioneer in environmentally conscious conduct, minimising plastic use, reducing waste and vigorous recycling. It is our goal to be completely sustainable in all that we do. As producers and growers we hope one day that we will be able to be carbon negative overall and truly be part of the solution. Creating and being part of a new global environment where we live in harmony with our planet without consuming its finite resources. A goal towards which it is imperative that all of humanity strives – a symbiotic relationship with our world so that it can sustain us indefinitely. 

 
We work in partnership with other like minded businesses who attempt to reduce their impact on the world while bringing you products of substance, flavour and enjoyment.  
 
We have an order of preferential buying: 
 
Local 
Wales 
UK 
Ship-freighted from Europe 
Other 
 
Treehouse Living is our sister unit selling cosmetics, cleaning products, clothes, children's items, bedding and other home items. All sustainably and ethically sourced of course! 

Bwyd yw ein blaenoriaeth. 

 

Rydym yn gweithio gyda thyfwyr lleol yn ogystal â chadw ein gardd ein hunain i ddarparu cynnyrch ffres, organig o ansawdd uchel  

 

Mae ein cegin yn prosesu'r cynhwysion anhygoel hyn i greu bwydydd wedi'u pobi a saladau ffres. Mae gennym bobydd o fri sydd yn paratoi bara godidog! 

 

Mae Tŷ Coed bob amser wedi bod yn arloeswr o safbwynt ymwybyddiaeth o'r amgylchedd, yn arwain trwy leihau defnydd plastig, lleihau gwastraff ac ailgylchu yn egnïol. Ein nôd yw bod yn gwbl gynaliadwy ym mhopeth a wnawn. Rydym yn gyson gweithio i gyrraedd y nôd. Fel cynhyrchwyr a thyfwyr rydym yn gobeithio un diwrnod y byddwn yn gallu bod yn garbon negyddol yn gyffredinol a bod yn wirioneddol yn rhan o'r datrysiad i sefyllfa dyrys ein Byd. Creu a bod yn rhan o amgylchedd byd-eang newydd lle rydyn ni'n byw mewn cytgord â'n planed heb or-ddefnyddio'i hadnoddau cyfyngedig. Mae'n hanfodol bod dynoliaeth yn ei gyfanrwydd yn ymdrechu tuag at arbed ein byd er mwyn i ni a’n disgynyddion oroesi a ffynnu am genedlaethau i ddod - perthynas symbiotig â'n byd fel y gall ein cynnal am oes tra’n bod ninnau yn sicrhau cynhaliaeth iddo yn ein tro. 

 

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â busnesau eraill o'r un anian sy'n ceisio lleihau eu heffaith ar y byd wrth ddod â chynhyrchion o sylwedd, blas a mwynhad i chi. 

Mae gennym bolisi o brynu yn ôl blaenaoriaeth fel a ganlyn: 

 

Lleol 

Cymru 

DU 

Llongau wedi'u cludo o Ewrop 

Arall 

 

Byw yn y Coed yw ein chwaer uned sy'n gwerthu colur, cynhyrchion glanhau, dillad, eitemau plant, dillad gwely ac eitemau cartref eraill. 
Pob un o ffynonellau cynaliadwy a moesol wrth gwrs! 

 

Liquid error: Could not find asset snippets/storepickup-bold-ro.liquid